CHIẾN DỊCH “CHĂM SÓC TOÀN DIỆN – SẴN SÀNG MỌI HÀNH TRÌNH” TẠI MITSUBISHI PHÚ THỌ THÁNG 9/2022

Với mục đích duy trì và nâng cao hơn nữa “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG” cũng như đảm bảo một cách tốt nhất các nhu cầu bảo dưỡng và…

Chức năng bình luận bị tắt ở CHIẾN DỊCH “CHĂM SÓC TOÀN DIỆN – SẴN SÀNG MỌI HÀNH TRÌNH” TẠI MITSUBISHI PHÚ THỌ THÁNG 9/2022